«Жазгы жарманке 2019»

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

201-жылдын, 16-мартында АВЕП коомдук фонду, оноктоштор менен биргеликте «Банк Компаньон» ЖАК уюштурган Каракол шаарындагы «Жазгы жарманке 2019» катышты. Жарманкеде «Бакыт-Темир» питомниги карагат, абркиос, алманын кочотторун, фермердик топтун мучолору как, кыямдарды сатып, киреше табышты. АМЭТиС коомдук бирикмеси жана «Билим» окутуу борбору оз ишмердуулукторун даназалап, кызыкдар тараптар менен келишим тузушту.

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7