Балтабай айылында «Кут» фермердик тобу ийгиликтүү иш алып барган ынтымактуу жамааттардын бири.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

Ысык-Көл облусундагы Жети-Өгүз районуна караштуу Балтабай айылында «Кут» фермердик тобу ийгиликтүү иш алып барган ынтымактуу жамааттардын бири. Аталган топто 15 аял бар жана алар кайсыл ишти колго алышса дагы биргелешип иштешет. Фермердик топко 2018-жылдын август айында Финландиянын Астана шаарындагы Элчилиги колдоого алган «Күн кубаты менен иштеген как кургатуучу жабдууларды берүү менен айылдык аялдардын жашоо-шартын жана азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу» долбоорунун алкагында как кургатуучу жабдуу берилген. Жамаат мүчөлөрү айылга келген жабдууну ырааттуу иштетип, күзгү түшүмдү коромжуга учуратпай, как кургатуу иштерин жакшы жүргүзүп келишет.

Мамлекеттик реестрге мөмө-жемиштердин жаңы сорттору киргизилди.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

АВЕП коомдук фонду апрель айынан тартып ноябрь айына чейин Илимдер академиясынын алдындагы Инновациялык Фитотехнологиялар борборунун илимий кызматкерлери менен бирдикте КАРАГАТ+ долбоору алкагында импорттолгон мөмө-жемиш сортторуна фенологиялык анализ жургузду. Анализдин жыйынтыгы менен Сортторду каттоо комиссиясы томондогу мөмө-жемиш сортторун каттоого алды:

Жалпы Ысык-Көл облусунда 300 жакын аял кыска мөөнөттүү курстан окуп, сертификаттарга ээ болушту.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

Финландия мамлекетинин Астанадагы Элчилигинин колдоосу менен «АВЕП» коомдук фонду ишке ашырып жаткан долбоордун алкагында Ысык-Көл облусунун 20 айылында он беш аялдан тузулгон фермердик топтору дыйканчылык, багбанчылык жана кайра иштетуу шыктарына окутулду. Жалпы Ысык-Көл облусунда 300 жакын аял кыска мөөнөттүү курстан окуп, сертификаттарга ээ болушту. Алар жерге түшкөн жемиштерин как кылып кургатууну үйрөнүп, мөмө-жемиштерди коргоону, көчөттөрдү көбөйтүүнү билип калышты.

АВЕП коомдук фонду Кумтор Голд Компаниясынын каржылоосу менен 2013-2018-жылдары Ысык-Кол облусунда КАРАГАТ+ долбоорун ийгиликтуу ишке ашырып келди.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

АВЕП коомдук фонду Кумтор Голд Компаниясынын каржылоосу менен 2013-2018-жылдары Ысык-Кол облусунда КАРАГАТ+ долбоорун ийгиликтуу ишке ашырып келди.
2018-жылдын, 20-декабрында Каракол шаарында долбоорду жыйынтыктоочу конференция откорулду.
Конференциянын максаты, КАРАГАТ+ долбоорунун аякташы менен, долбоор алкагында жетишкендиктерди жана Ысык-Кол облусунун фермерлерине тийгизген таасирин талкуулоо, ошондой эле долбоорду ишке ашырууда активдуу кызматташкан оноктошторго ыраазычылык билдируу.

Фермердик топтор кун нуру менен как кургатуучу жабдуулар менен камсыз болушту

Автор: ariana. бөлүм Жаңылыктар

«АВЕП» коомдук фонду тарабынан ишке ашырылып келген «КАРАГАТ+» программасы алкагында Ысык-Кол облусунун 20 айылында тузулгон фермердик топторго как кургатуучу жабдуулар тапшырылды.

Ысык-Кол облусунда "Кун нуру менен как кургатуучу жабдууларды тааныштыруу менен фермерлердин кирешесин жогорулатуу" максатында долбоор май айынан баштап ишке ашырылып башталды.

Автор: ariana. бөлүм Жаңылыктар

Ысык-Кол облусунда "Кун нуру менен как кургатуучу жабдууларды тааныштыруу менен фермерлердин кирешесин жогорулатуу" максатында долбоор май айынан баштап ишке ашырылып башталды.