Тамчылатып сугаруу

Автор: Super User. бөлүм Компоненттер

Тамчылатып сугаруунун мааниси:

• Сугат суусу жетишпеген участокторго сууну камсыз кылуу;

• Сууну уномдуу пайдаланууга багыт алуу;

• Тушумдун жогорулашын камсыз кылуу;

• Жаны инновациялык ыкманын регионга жайылтылышы.

КАРАГАТ+ проектиси Ысык-Кол облусуна инновация алып келуу максатында тамчылатып сугаруу системасын жайылтууну коздойт. Ысык-Кол облусунун кээбир аймактрында сугат суу жетишсиз болуп келет, ушул субептерден улам талаалар бош калып фермерлер тушум экпей келишет. Тамчылатып сугаруу системасы менен фермерлер тушумун кобойтушуп, сугарууда женилдик алышат, система менен сууну 50%ке чейин экономдоо мумкун. Проектинин алкагында 40 демонстрациялык участокто тамчылатып сугуруу системасы орнотулмакчы, ал жерлерден фермерлер тамчылатып сугаруу боюнча кенири билим алып оз бакчаларына системаны сатып алып орнотуп практика жузундо ишке ашырышса болот. Проект фермерлерге тамчылатып сугаруу системасын сатып алганга маалымат кызматын сунуштайт.

Тамчылатып сугаруу компонентине СЭП (Сууну экономдуу пайдалануу-Хелветас) проектиси консультант катары тренерлерди окутуп, оз тажрыйбалары менен болушмокчу.