Сактоо жайлары

Автор: Super User. бөлүм Компоненттер

КАРАГАТ+ проектисинин дагы бир компоненти бул Ысык-Кол облусунда сактоочу жайлардын курулушун пропагандалоо. Фермерлер КАРАГАТ+ проектиси менен партнер микро кредиттик агенттиктерден томондотулгон пайыз менен кредит алып, атайын професионал технологтор иштеп чыккан модельде оздоруно сактоо жайын салып алганга мумкунчулук берет. Сактоочу жайларда жашылча, момо-жемиштердин баасы которулушуно чейин  сактоо пайдалуу болору, жана ошого ылайык сактоочу жайларды онуктурууго жумшалган инвенстиция кыска убактынын ичинде озун актары аныкталган.