Питомниктер

Автор: Super User. бөлүм Компоненттер

Питомниктер

Ысык-Кол облусунда 20 кичи жана орто питомниктер жайгашкан. Питомниктердин баардыгы рыноктук экономикага багыт алышып, кобунчо алма, орук жана алмуруттун кочотторун остурушот. Тилеке каршы бугунку кундо жогорудагы момо-жемиштерден башка жемиштерге конул бурулбай, жок болуп бараткан кези.

"КАРАГАТ+" программасынын Ысык-Кол облусунда экологияга багытталган экономиканы онуктуруу учун карагаттын жана башка момо-жемиштердин кочотторунун жаны сортторун сырттан алып келет. Жаны сорт карагаттардын озгочолуктору; тушуму мол, копко сакталуучу, ташууга ынгай, климаттык шартка ынгайлаштырылган сорттор болуп эсептелет. Кочоттор программа алкагында иштеп жаткан питомниктерде кобойтулуп жергиликтуу фермерлерге фитосанитариялык документ менен сатып алганга мумкунчулук берет.

Питомниктер фермерлерге кочот отургузуу боюнча консультант болуп, кочотторду атайын даярдалган инструкциялары менен сатышат. Инструкцияда кочоттун сорту, жылы жана отургузуу методу тууралуу маалыматтарды камтыйт. Фермерлер инструкцияны туура колдонушса жоготуулар аз болот жана тушум керектуу денгээлде алышат.

Программа  алкагында томондогу питомниктер иштейт:

  1. Барскоон – Тологонова Рая  Тел.: + 996 777 48 88 35
  2. Кызыл-Суу – Абдыкеримов Чыныбек   Тел.: + 996 772 56 71 77
  3. Темировка – Бакыт Джангиров  Тел: +996 777 05 66 90
  4. Тору-Айгыр – Талыпказиев Субан Тел.: + 996 779 23 63 28