Наркына кошулган баа системасы

Автор: Super User. бөлүм Компоненттер

Наркына кошулган баа системасы компонентинин негизги максаты фермер, алып сатуучу жана кайра иштетуучу ортосундагы алып сатуу мамилесин оптималдаштыруу болуп эсептелет. КАРАГАТ+ проектисинин алкагында Ысык-Кол облусунун 40 айылында кабыл алуу жайлары ачылмакчы. Момо-жемиштердин жетилген жана сактоо мезгили ото кыска болгондуктан фермерлер жай мезгилинде тушумдору жерде калбаса учун томон баада сатып жиберишет. Кабыл алуу жайлары жергиликтуу фермерлердин момо-жемиштерин рыноктук наркын бир абалда кармап, фермерлердин кирешесине он таасирин тийгизет. Проект тарабынын кабыл алуучулар жана кайра иштетуучулор же сатып алуучулар менен жолугушуу уюштурулуп турут. Бул жолугуушулар эки тараптын келишим турундо иштоосуно жол ачып, алдыгай карай план коюп иштоосунл туртку болот. Кабыл алуучу жайда иштеген ортомчу фермердик топтун чечими менен аныкталат. Кабыл алуучу жайлар сатып алуучулар учун эн ынгай, себеби сатып алуучу фермерлерди кыдырып сатып алышпайт, транспорттук чыгымдары аз болот. Сатып алуучуга бир жерден дун алып кетуусуно шарт тузулот. Ушундай ыкма менен момо-жемиш ондуруучудон кайра иштетууго чейинки жолду оптималдаштыруу мумкун.