Фермерлерди окутуу

Автор: Super User. бөлүм Компоненттер

Фермерлерди окутуу
Питомниктердин жана фермерлердин квалификациялык денгээлин жогорулатуу максатында КАРАГАТ+ проектиси атайын иштелип чыккан модульдун негизинде окутууларды откозмокчу. Окутуулар томондогу кесиптик лицейлерде отмокчу:

Боконбаев №81 кесиптик лицейи;
Барскоон № 55 кесиптик лицейи;
Туп “Билим” борбору;
Ананьево №82 кесиптик лицейи;
Жана ошондой эле айыл жерлеринде тузулгон атайын топтор учун мобильдик тренингтер откорулмокчу.
Тренингтер учун демонстрациялык аянтчалар уюштурулуп, окуучулар учун практикалык негизде отмокчу. Фермердик топтор учун тренингтерди “Шоола” бейокмот уюму отот.


Тренингтин компоненттери:


1. Питомник даярдоо;
2. Жер тандоо;
3. Момо-жемиш остуруу;
4. Тушум жыйноо сактоо;
5. Кайра иштетуу, сактоо;
6. Тамчылатып сугаруу.


2013 жылда жогорудагы компонентер боюнча кесиптик лицейлерден минимум 120 окуучу, фермердик топтордон 400 фермер окутулмакчы.
Курстардын мооноту кесиптик лицейлер учун 7 кундук болуп мугалимдин тактаган графигинде жургузулот. Ал эми фермердик топтор учун 5 ай аралыгында 7 кундук курстар минимум бир жумада бир курс болуп, 3-4 саатка созулат.