Компоненттер

бөлүм Компоненттер

"КАРАГАТ+" программасы жергиликтүү калктын социалдык жана экономикалык жакырчылыктан чыгуусуна көмөк көрсөтүү максатынды Ысык-Көл аймагында мөмө-жемиш секторуна байланыштуу төмөндөгү компоненттерди ишке ашырууну көздөйт:

1. Ысык-Көл облусунда питомниктерди өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү, питомниктерди базар шартына ылайыкташтыруу.

Питомниктерде көп түшүм бере турган көчөттөрдун санын көбөйтүү жана ал көчөттөрдүн фермерлер үчүн ынгай баада сатылышын көзөмөлдөө;

2. Сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн дыйкандар арасында тамчылатып сугаруу системасын жайылтуу.

Ысык-Көл жергесинде тамчылатып сугаруу системасын үйрөтүү менен сууну үнөмдүү пайдаланууга жана суу аз жайгашкан жерлерде түшүм алууга мүмкүн экендигин пропагандалоо;

3. Дыйкандарды мөмө-жемиш өстүрүү боюнча жергиликтүү кесиптик окуу жайларында окутуу.

Мөмө-жемиштерди өстурүүгө жана алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга үйрөтүү менен дыйкандардын кирешелеринин жогорулашына көмөк көрсөтүү;

4. Наркына кошулган баа чынжырча системасын жакшыртуу.

Айыл жерлеринде дыйкандардан түзүлгөн атайын топторду уюштуруу, мөмө-жемиштерди кабыл алуучу жайларды ачуу. Дыйкандар, алып сатуучулар жана кайра иштетүүчүлөр ортосундагы байланышты ынгайлаштыруу;

5. Ысык-Көл облусунда мөмө-жемиш сактоочу жайларды куруу.

Дыйкандардын мөмө-жемиштеринин баасын туруктуу тутуу максатында Ысык-Көл аймагында тандалып алынган айыл жерлеринде дыйкандар менен биргелешип каржылоонун негизинде сактоочу жайларды куруу;